(Museu de la Música de Barcelona)
Carrer de Lepant, 150
Barcelona
Barcelona
TEL. 93 247 93 00
Metro Línea 1 - Parada Marina

+ conciertos en L'Auditori

+ conciertos en BarcelonaLEM 2023:
NUNO REBELO
+ ECLECTIKTRONIK20:00h. ENTRADA: 10 euros.
Comentar

20:00h. Ben Roberts, cinta magnètica

[CAT] EclectikTronik és el pseudònim de Ben Roberts, britànic resident a Madrid. La seva praxi artística se centra en les instal·lacions sonores i de vídeo i actuacions en directe on empra principalment aparells modificats, deixalles electròniques i gravacions d’àudio i vídeo trobades. El seu ‘Found Tapes Archive’ consisteix en tota mena d’enregistraments casolans no-comercials realitzats per desconeguts en formats analògics obsolets: bobines, minicassets, cartutxos de 8 pistes, Betamax, 8mm… trobats per carrers i encants de mig món des de 1985. Les seves actuacions en directe, que anomena ‘analogue happenings’, són espectacles on fa servir tocadiscos múltiples modificats, televisors de tub i materials electrònics diversos. La seva temàtica, doncs, gira al voltant de l’obsolescència, la memòria i el record, la degeneració audiovisual, la pseudoantropologia, el surrealisme didàctic…


[CAST] EclectikTronik és el seudónimo de Ben Roberts, británico afincado en Madrid. Su praxis artística se centra en las instalaciones electrónicas y de vídeo y actuaciones en directo donde usa principalmente aparatos modificados, basura electrónica  y grabaciones de audio y vídeo encontradas. Su ‘Found Tapes Archive’ consiste en todo tipo de grabaciones domésticas no-comerciales realizadas por desconocidos en formatos analógicos obsoletos: bobinas, minicasetes, cartuchos de 8 pistas, Betamax, 8mm… encontrados por calles y rastros de medio mundo desde 1985. Sus actuaciones en directo, a las que llama ‘analogue happenings’, son espectáculos en que usa tocadiscos múltiples modificados, televisores de tubo y material electrònico diverso. Su temática, pues, gira alrededor de la obsolescencia, la memoria y el recuerdo, la degeneración audiovisual, la pseudoantropología, el surrealismo didáctico…


[ENG] EclectikTronik is the name used by Ben Roberts, a British artist living en Madrid. His artistik work revolves around audio-visual and sound installations and live performances using modified scrap appliances, electronic waste and found audio and video recordings. His Found Tapes Archive consists of one-off home and non-commercial strangers’ recordings stretching back to 1985, on obsolete formats such as open reels, mini cassettes, 8-tracks, Betamax, 8mm… His live performances usually take the form of ‘analogue happenings’, carried out with modified/prepared turntables, CRT televisions, tape loops and other electronics. The themes present in his work are notions of obsolescence, memory and retrieval, the aesthetics of audio-visual degradation, pseudo-anthropology, didactic surrealism…

21:00h. Nuno Rebelo, guitarra expandida

[CAT] Arquitecte de formació i músic autodidacta, Nuno Rebelo va saltar a la primera línia del pop portuguès com a líder dels mítics Mler ife Dada als anys 80. Des d’aleshores ha creat música per a pel·lícules, teatre, dansa… i també va composar l’himne de l’Expo 98 de Lisboa i la música del piromusical d’obertura de la capitalitat europea de la cultura de 2001, que va recaure en Porto. Centra gran part de la seva atenció en la guitarra, amb un llenguatge personal desenvolupat a base d’investigació i experimentació contínues, i des dels anys 90 es dedica a la lliure improvisació, col·laborant amb alguns dels noms més importants de l’escena europea. A més, també es dedica a la creació d’escultures sonores, amb obres que han estat presentades a diversos països. A l’estiu Rebelo va compartir un Encontre en l’Espai-Temps amb la cantant Ilona Schneider, i ara obrirà el LEM 2023 amb una actuació al Museu de la Música.

[CAST] Arquitecto de formación y músico autodidacta, Nuno Rebelo saltó a la primera línea del pop portugués como líder de los míticos Mler ife Dada en los 80. Desde entonces ha creado música para películas, teatro, danza… y también el himno de la Expo 98 de Lisboa y la música del piromusical de abertura de la capitalidad europea de la cultura de 2001, que recayó en Oporto. Centra gran parte de su atención en la guitarra, con un lenguaje personal desarrollado a base de investigación y experimentación contínuas, y desde los 90 se dedica a la libre improvisación, colaborando con algunos de los nombres más importantes de la escena europea. Además también crea esculturas sonoras, con obras que han sido presentadas en varios países. Este verano Rebelo compartió un Encuentro en el Espacio-Tiempo con la cantante Ilona Schneider, y ahora abrirá el LEM 2023 actuando en el Museu de la Música.

[ENG] An architect by trade and a self-taught musician, Nuno Rebelo jumped right at the forefront of the 1980s’ Portuguese pop scene as the leader of Mler ife Dada. From then on he has composed music for films, theatre, dance… and he also created the anthem for Lisbon’s Expo 98 and for the pyromusical that opened Porto’s year as European culture capital in 2001. He focuses on guitar, with a very personal language developed through continuous investigation and experimentation, and since the 90s he’s devoted to free improvisation, collaborating with some of the biggest names in the European scene. In addition to this, he also creates sound sculptures, with works that have been shown in various countries. This summer Rebelo shared an Encounter in Spacetime with singer Ilona Schneider, and he will now open LEM 2023 with a performance at the Museu de la Música.

No hay ningún comentario

Para publicar comentarios debes Iniciar Sesión

¿NO ESTÁS REGISTRADO?  

Regístrate en Atiza y podrás publicar comentarios.


Si detectas algún problema, no dudes en avisarnos al contacto que aparece en el enlace Aviso Legal, que encontrarás al pie de la mayoría de páginas de esta web.

INICIAR SESIÓN

Para Iniciar Sesión, introduce tu e-mail de identificación en Atiza, tu contraseña y pulsa el botón "Entrar".