Clica aquí para ampliar la imagen

Església de Sant Joan de Gràcia
Pl./ de la Virreina, s/n.
Barcelona
Barcelona


+ conciertos en BarcelonaLEM 2022:
JOAN BAGÉS20:00h. ENTRADA: 8 euros. Anticipadas: 5 euros.
Comentar

JOAN BAGÉS: DISCONTÍNIUM ENERGÈTIC[CAT] L’orgue pot ser considerat el precursor del sintetitzador actual. Cadascun dels seus tubs entona una nota que es pot mantenir tant com es vulgui, com si fos una freqüència electrònica, i afegint notes-freqüències es poden crear sons i timbres per síntesi additiva física-acústica com es faria amb la síntesi additiva electrònica.


Els orgues, però, tenen el tret particular que la intensitat de les notes no depèn de la força física exercida sobre l’instrument sinó que, com un interruptor, depèn en gran mesura de quantes notes i tipus de registres s’activen i es desactiven. Així, hi ha un ‘discontinuum’ energètic entre la força del músic i el resultat sonor. L’intèrpret ‘mapeja’, relaciona, crea interaccions entre les notes… fent que l’aire que travessa els tubs vibri d’una o altra manera.


Aquest concert està pensat des d’aquest punt de vista, la de l’organista electrònic, compositor i creador electroacústic Joan Bagés, que fa ús d’aquest sintetitzador històric. El programa consta d’un sol moviment llarg format per diverses obres, proposant un recorregut sonor per diverses aproximacions a aquest l’instrument amb centenars d’oscil·ladors físics-acústics. En ell, Bagés farà interactuar l’orgue de l’església, l’orgue Hammond, sintetitzadors analògics i l’orgue de cartró de Jaume Rocamora. La música inclourà peces d’Alvin Lucier, Francesc Llompart, Xavier Gelabert, Xavier Pagès Corella… i del mateix Bagés.[CAST] El órgano podría ser considerado el precursor del sintetizador actual. Cada uno de sus tubos entona una nota que se puede mantener tanto como se quiera, como si fuera una frecuencia electrónica, y añadiendo notas-frecuencias se pueden crear sonidos y timbres mediante síntesis aditiva físico-acústica como se haría con la síntesis aditiva electrónica.


Los órganos, sin embargo, tienen la particular característica que la intensidad de las notas no depende de la fuerza física ejercida sobre el instrumento sino que, como un interruptor, dependen en gran medida de cuántas notas y tipos de registros se activen y se desactiven. Así, hay un ‘discontinuum’ energético entre la fuerza del músico y el resultado sonoro. El intérprete ‘mapea’, relaciona, crea interacciones entre las notas… haciendo que el aire que atraviesa los tubos vibre de una u otra manera.


Este concierto está pensado desde este punto de vista, el del organista electrónico, compositor y creador electroacústico Joan Bagés, quien hace uso de este sintetizador histórico. El programa consta de un solo movimiento largo formado por diversas obras, proponiendo un recorrido sonoro por diversas aproximaciones a este instrumento con centenares de osciladores físicos-acústicos. En él, Bagés hará interactuar el órgano de la iglesia, el órgano Hamond, sintetizadores analógicos y el órgano de cartón de Jaume Rocamora. La música incluirá piezas de Alvin Lucier, Francesc Llompart, Xavier Gelabert, Xavier Pagès Corella… y del mismo Bagés.[ENG] The pipe organ can be considered a forerunner of nowadays’ synthesisers. Each of its pipes blows a note than can be hold for as long as wanted, as if it was an electronic frequency. Adding extra frequencies allows to create sounds though physical-acoustic additive synthesis, as it would be done with electronic additive synthesis.


Pipe organs, though, stand out because the notes’ intensity doesn’t depend on the physical force exerted on the instrument. As with switches, it greatly depends on how many notes and registers are turned on and off. Thus, there’s an energy ‘discontinuum’ among the musician’s strength and the sonic outcome. The interpreter maps, relates, creates interactions between the notes… making the air that blows through the pipes vibrate in different ways.


This concert has been conceived from this point of view, that of electronic organ player, composer and electroacoustic creator Joan Bagés, using this historical synthesiser.


The concert will be a single, long movement encompassing different pieces of work. It features a sonic promenade through various approaches to this instrument with hundreds of physical-acoustic oscillators. Bagés will play the church’s pipe organ, a Hammond organ, analogic synthesisers and Jaume Rocamora’s cardboard pipe organ. Music will feature works by Alvin Lucier, Francesc Llimpart, Xavier Gelabert, Xavier Pagès Corella and Bagés himself.

No hay ningún comentario

Para publicar comentarios debes Iniciar Sesión

¿NO ESTÁS REGISTRADO?  

Regístrate en Atiza y podrás publicar comentarios.


Si detectas algún problema, no dudes en avisarnos al contacto que aparece en el enlace Aviso Legal, que encontrarás al pie de la mayoría de páginas de esta web.

INICIAR SESIÓN

Para Iniciar Sesión, introduce tu e-mail de identificación en Atiza, tu contraseña y pulsa el botón "Entrar".