Clica aquí para ampliar la imagen


Carrer Sicilia, 321
Barcelona
Barcelona
TEL. 93 458 41 30
Metro Línea 4 - Parada JoanicMetro Línea 5 - Parada Sagrada Família

+ conciertos en Centre Cívic La Sedeta

+ conciertos en BarcelonaOFF LEM 2020:
Concert de cloenda: ELI GRAS
+ BLANCA LLUM I LOS SARA FONTáN19:30h.
Bookmark and Share
Comentar

ELI GRAS (19:30 h)

(Cat)

La gracienca Eli Gras no només és una de les artistes més influents de l’underground barceloní, sinó també una música reconeguda a tota Europra en l’àmbit de l’experimentació sonora. Artesana del so, es considera “especialista en ferreteria conceptual”. Amiga de GTS des dels seus inicis, a l’OFF LEM 2020 farà un concert d’improvisació amb elements i enginys sonors construïts per ella mateixa. Una actuació de la vella escola, electroacústica, amb cables, aparells variats, pedals bàsics i sense ordinador. Una sessió diversa, radical i tova, desenfadada i narrativa, patafísica i tot el contrari, amb una aproximació interpretativa als elements propera a l’animisme.

(Cast)

La graciense Eli Gras no solo es una de las artistas más influentes del underground barcelonés, sino también una música reconocida en toda Europa en el ámbito de la experimentación sonora. Artesana del sonido, se considera “especialista en ferretería conceptual”. Amiga de GTS desde sus inicios, en OFF LEM 2020 ofrecerá un concierto de improvisación con elementos y aparatos sonoros construidos por ella misma. Una actuación de la vieja escuela, electroacústica, con cables, cacharros variados, pedales básicos y sin ordenador. Una sesión diversa, radical y blanda, desenfadada y narrativa, patafísica y todo lo contrario, con una aproximación interpretativa a los elementos próxima al animismo.

(Eng)

Gràcia-born Eli Gras is not only one of the most influential artists in Barcelona’s underground, but a respected sound artist all over Europe. Sound artisan, she consider's herself “specialist in conceptual ironmongery”. A friend of GTS’ since its beginnings, she’ll ofer an improvisation concert with elements and sonic gear built by herself. An old-school show, electroacoustic, with wires, various machines, basic pedals and without computers. A diverse, radical and soft session, carefree and narrative, pataphysical and not, with an interpretative approximation to the elements that lies close to animismBLANCA LLUM I LOS SARA FONTÁN (20:30 h)

(Cat)

Això són tres projectes artístics que s’estavellen entre ells i que es proposen, com a mínim, tres coses. En primer lloc, convocar el violí, els pedals, la percussió i la veu per fer-ne una barreja impertinent que no pensa abandonar la tendresa. En segon lloc, acollir la fragilitat dels àudios maldestres, de la comunicació diferida i de la precarietat virtual que ha sostingut, en temps de pandèmia, el diàleg entre la música de Sara Fontán i Edi Pou i la poesia de Blanca Llum Vidal. Per últim, encaminar-se al post-rock, a la clàssica contemporània i a l’amor a la brega per tal de fugir de la repetició i del confort com qui fuig d’una pena molt grossa o de la pesta.

(Cast)

Esto son tres proyectos artísticos que chocan entre ellos y que se proponen, como mínimo, tres cosas. En primer lugar, convocar el violín, los pedales, la percusión y la voz para hacer de ellos una mezcla importinente que no piensa abandonar la ternura. En segundo lugar, acoger la fragilidad de los audios torpes, de la comunicación diferida y de la precariedad virtual que ha sostenido, en tiempos de pandemia, el diálogo entre la música de Sara Fontán y Edi Pou y la poesía de Blanca Llum Vidal. Por último, poner rumbo al post-rock, a la clásica contemporánea y al amor a la lidia para huir de la repetición y el confort como quien huye de una gran pena o de la peste.

(Eng)

These are three artistic projects that collide and that propose themselves, at least, three things. In the first place, to call together violin, pedals, drums and voice to make an impertinent mix that won’t forget tenderness. In the second place, to embrace the fragility of clumsy audios, of deferred comunication and of virtual precariousness that held on, in pandemic times, the dialogue between Sara Fontán and Edi Pou’s music and Blanca Llum Vidal’s poetry. In the last place, to set course to post-rock, to classical contemporary and to the love of fighting to run away from repetition and comfort as if they ran away from a great sorrow or from the plague.
No hay ningún comentario

Para publicar comentarios debes Iniciar Sesión

¿NO ESTÁS REGISTRADO?  

Regístrate en Atiza y podrás publicar comentarios.


Si detectas algún problema, no dudes en avisarnos al contacto que aparece en el enlace Aviso Legal, que encontrarás al pie de la mayoría de páginas de esta web.

INICIAR SESIÓN

Para Iniciar Sesión, introduce tu e-mail de identificación en Atiza, tu contraseña y pulsa el botón "Entrar".